In alle beleidslijnen is steeds extra aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Door kennismaking met deze nieuwe technologieën vergroten we de belevingswereld van de leerlingen in deze regio en geven we een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs. De actielijnen dienen als kader voor de uitwerking en aansturing van de activiteiten.

Het is van belang dat al op jonge leeftijd (po) de belangstelling te ontwikkelen en de mogelijkheden te ontdekken van techniek. Vervolgens is het zaak de belangstelling te behouden in het voortgezet onderwijs door goede stagemogelijkheden en een toekomstperspectief voor een loopbaan in de techniek.

Binnen Actielijn 1 werken we aan het versterken van de instroom en doorstroom van leerlingen naar de technische opleidingen (met nadruk op po/vo). Ook willen we de belangstelling voor techniek vergroten.

Eindresultaat (2023)

Meer instroom in de techniek: 40% vmbo-leerlingen volgt techniek, 45% D&P kiest voor techniek, in het prakijkonderwijs kiezen meer leerlingen voor techniek dan nu (25).

Activiteiten

Dit doen we door de volgende activiteiten te initieren:

  • Leerkrachten groep 7 en 8 professionaliseren op het gebied van Wetenschap en Technologie;
  • Lespakketten ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid/energietransitie in de regio;
  • Week van de techniek opzetten met samenwerkingspartners in de regio
  • Een techniekbus naar de basisscholen laten gaan
  • Regelmatig organiseren van doe-activiteiten voor het po op het vmbo