12 EN 13 OKTOBER 2022 VAN 09.00 TOT 16.00

WAT IS STERK TECHNIEK ONDERWIJS (STO)?
Sinds januari 2020 ontvangen regio’s geld om te werken aan aantrekkelijk, innovatief en sterk techniekonderwijs om ervoor te zorgen dat jongeren kiezen voor de techniek en de instroom naar werk te verbeteren. Hiertoe is in de regio Capelle-Oostland een STO-regio ontwikkeld waarin een viertal vmbo/Pro scholen participeren.

WAT GAAN WE DOEN?
De Techniek Belevingsdagen hebben tot doel leerlingen van de basisscholen (groep 7/8) en leerlingen van het VO (klas 1) te laten beleven wat techniek betekent! We laten zien dat techniek veel breder is dan de meesten mensen denken. Dat techniek zich ontwikkelt en innoveert. En dat techniek interessant is om in te werken. 

HOE GAAN WE HET DOEN?
We willen leerlingen uitdagen en leerlingen techniek laten beleven. We willen dat de leerlingen zien, voelen en beleven wat techniek is.

MET WIE GAAN WE DIT DOEN?
Wij doen dit graag met u als bedrijfsleven. De partners van STO, maar ook andere technische bedrijven. We dagen u uit om een vorm te bedenken waardoor de leerlingen beleven wat voor uw bedrijf techniek betekent, enthousiast worden en wellicht thuis vertellen wat ze gedaan hebben. 

WAAR GAAN WE HET DOEN?
Wij maken gebruik van de Sporthal Schenkel (Capelseweg 39 Capelle aan den IJssel) en het buitenterrein aan de voorzijde van de sporthal. Dit betekent dat er binnen en buiten veel mogelijkheden zijn door de beschikbare ruimte.

MEEDOEN? De deelname is GRATIS voor partners van STO die hiermee direct een deel van de cofinanciering kunnen invullen. Meld u aan via ons formulier. Bent u (nog) geen STO-partner en wilt u graag meedoen? Wij gaan graag met u in gesprek! Laat het ons weten via techniekbelevingsdagen@stocapelle-oostland.nl.

BELANGRIJKE GEGEVENS:

Locatie:              Sporthal Schenkel

Plaats:                Capelle aan den IJssel

Datum:               12 en 13 oktober 2022

Opbouw:            11 oktober 2022

Afbouw:             13 oktober en 14 oktober 2022 in de ochtend

Tijden:                9.00 uur tot 16.00 uur