STO – conferentie Techforce

In een gezamenlijke STO – conferentie hebben penvoerders, projectleiders, bedrijfsleven en docenten die betrokken zijn bij Sterk Techniekonderwijs in de regio Rijnmond e.o. elkaar ontmoet en een update gehad over de activiteiten op het gebied van LOB en doorlopende leerroutes.

Voor veel opleidingen wordt gewerkt aan doorlopende leerroutes. Gepresenteerd werd het plan om vanaf september te starten met een doorlopende leerroute Constructiewerker.

 

Het initiatief van het Techniek College Rotterdam i.s.m. de Tweewieler Academie en de gemeente Rotterdam voor een Fietshub in Rijnmond werd gezien als een boeiende ontwikkeling waar graag aan deelgenomen wordt.

 

In een tweetal workshops is gesproken over 16 jarigen op de werkplaats en LOB: samenwerking onderwijs en bedrijfsleven in praktijk.

 

Het feit dat we de mogelijkheid hadden om elkaar fysiek te ontmoeten, hielp mee om het fundament voor verdere samenwerking te versterken.

Laat een reactie achter