Scania Hoogvliet

Donderdag 17 november was er een STO bijeenkomst bij Scania in Hoogvliet. In deze bijeenkomst stond de doorstroming van de richting Motorvoertuigen & Techniek (M&T) naar het bedrijfsleven centraal. Daarnaast is er uitgebreid gesproken over het vasthouden van jong talent in een bedrijf. Het is leuker werk en het biedt meer toekomstperspectief dan menigeen denkt. Daarom is het belangrijk dat we het beeld van het werken in de mobiliteit te verbeteren.

In januari 2023 houden we een vervolgbijeenkomst, waarbij meer partners (m.n. uit de branche) aanwezig zullen zijn en waar we mogelijk de eerste concrete afspraken kunnen maken. Partners van STO Capelle & Oostland worden van harte uitgenodigd mee te denken.