In alle beleidslijnen is steeds extra aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Door kennismaking met deze nieuwe technologieën vergroten we de belevingswereld van de leerlingen in deze regio en geven we een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs. De actielijnen dienen als kader voor de uitwerking en aansturing van de activiteiten.

Het tekort aan technische docenten in Nederland zorgt ervoor dat er op termijn ook in onze regio vacatures niet vervuld kunnen worden. Er is behoefte aan een verhoogde instroom van technische docenten in de periode 2020-2023. Om het kwantitatieve én kwalitatieve tekort van techniekdocenten op te lossen willen we ook meer werknemers uit het bedrijfsleven inzetten. Dit zogenaamde concept van de hybride docent willen we nader verkennen en opzetten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met de (technische) lerarenopleidingen, zoals het aanbieden van verkorte scholingstrajecten als zij-instroom en de Associate Degree.

Eindresultaat (2023): Iedere techniekdocent heeft een professionaliseringstraject doorlopen, te weten iedere techniekdocent heeft voor de zomer van 2021 een docentstage gelopen en elk jaar worden 2 nieuwe hybride techniek-docenten opgeleid uit het bedrijfsleven.

Activiteiten

Dit doen we door de volgende activiteiten te initieren:

  • Docentstages organiseren
  • Hybride docenten werven en (bij)scholen
  • (Bij)scholing techniekdocenten