Ontwikkelingen binnen actielijn 2 blijven niet beperkt tot Accent PrO

In tegenstelling tot het VMBO kent het praktijkonderwijs geen wettelijke kaders met betrekking tot het curriculum. Dit maakt het voor Accent Capelle lastig om binnen actielijn 2 te werken aan een doorlopende leerlijn.

Toen we een jaar geleden op 4 maart 2020 op een bijeenkomst van het Consortium voor Beroepsonderwijs aanwezig waren, zagen we dat wij niet de enige school waren die hier tegen aan liepen. In het najaar zijn we vanuit Accent samen gaan werken met het Consortium voor Beroepsonderwijs om een opzet te maken voor een doorlopende leerlijn.

De ontwikkelingen zijn 4 maart 2021 landelijk tijdens de Webinar ‘Kenniskring Platform PrO’ gepresenteerd. Via onderstaande link kunt u de hele Webinar terugkijken, ziet u de gehele presentatie (pdf) en het concept van de ontwikkellijn. 

Link: Kenniskring Platform PrO

Laat een reactie achter