Nieuwe projectleider STO IJsselcollege

Met ingang van 1 januari 2022 heeft het IJsselcollege een nieuwe projectleider voor Sterk Techniek Onderwijs. Ik (Leo Heukels) neem op 24 december 2021 afscheid van het IJsselcollege en daarmee ook van de rol binnen de techniekregio Capelle Oostland die ik namens de school vervuld heb. Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de oprichting van onze techniekregio. Ik heb met een aantal zeer enthousiaste mensen mogen samenwerken om mooie dingen neer te zetten. Er valt nog veel meer te bereiken in de samenwerking met het bedrijfsleven en het Middelbaar Beroeps Onderwijs en ik heb het volste vertrouwen dat mijn opvolger Gerbrand Roos hier met veel enthousiasme zijn schouders onder gaat zetten. Ik bedank iedereen met wie ik de afgelopen jaren heb gewerkt binnen de verschillende projecten en wens iedereen succes voor de toekomst. In het bijzonder wens ik Gerbrand alle succes en vooral plezier toe in zijn rol als projectleider van het IJsselcollege. Gerbrand is te bereiken op dit mailadres: g.roos@ijsselcollege.nl en op telefoonnummer 085 1050200.

Laat een reactie achter