Kans op mbo-diploma is groot met doorlopende leerroute PIE

Basis- en kaderleerlingen van het Comenius College, het Vakcollege de Hef en het Zuiderpark College kunnen hun mbo-diploma een jaar sneller halen. Dat komt door een prachtige samenwerking van deze vmbo’s met Techniek College Rotterdam. Gezamenlijk hebben zij de doorlopende leerroute voor PIE-leerlingen uitgewerkt. Anton Brand (De Hef) is teamleider en schetst de route in een plaat met korte toelichting.

De doorlopende leerroute begint in de derde

In leerjaar 2 kiest de leerling een van de profielen die op de scholen worden aangeboden. Leerlingen die kiezen voor Produceren, Installeren en Energie (PIE) starten al in leerjaar 3 met de doorlopende leerroute. Ze maken dan kennis met alle uitstroomrichtingen – metaal, elektra en installatie – en ontwikkelen kennis en vaardigheden op mbo-niveau. Ze doen opdrachten, leren de theorie en aan het eind van het jaar kiezen ze de richting waar ze verder mee willen.

“PIE is een interessante richting. Er is enorme vraag naar vakmensen (die goed geld verdienen) en altijd werk, met name in de duurzame energie…“
Praatplaat doorlopende leerroute

Een dag in de week naar het mbo in leerjaar 4

In de vierde hebben ze vier dagen les op het vmbo. Een dag per week gaan de leerlingen naar Techniek College Rotterdam waar ze hun vmbo-docenten en -klasgenoten treffen. Afhankelijk van de uitstroomrichting krijgen ze les van de eigen of een andere vmbo-docent en een mbo-docent. Ze lopen stage, halen hun vmbo-diploma en ronden tevens leerjaar 1 van het mbo af.  Het fijne voor de leerling is dat hij of zij met het vmbo-diploma daarna nog alle kanten op kan.

Nu nog maar een jaar tot de startkwalificatie

Op Techniek College Rotterdam halen de leerlingen hun mbo-diploma niveau 2 in een jaar in plaats van in twee jaar. Dat kan door de inhoudelijke afstemming van de lessen tussen de vmbo-scholen en het mbo, het vierde jaar op het vmbo is ook het eerste jaar van het mbo. Er gebeurt niets dubbel, elke les is interessant. Zo is de kans op het behalen van het mbo-diploma groot. Sterker nog, de kans op doorleren naar niveau 3 is groter.

“We verwachten dat meer jongeren kiezen voor doorleren…“

Meer leerlingen ronden eerste jaar mbo met succes af

Anton legt uit: “Doordat a. leerlingen bewuster kiezen, zoals de uitstroom in de derde waar ze een jaar lang kunnen ontdekken wat leuk is of waar talent ligt, door b. de zachte landing op het mbo met de docenten van het vmbo en doordat c. het niet saai is want geen lesonderwerp of praktijkopdracht is hetzelfde ronden meer leerlingen het eerste jaar mbo met succes af. En ze zijn een jaar eerder klaar met het mbo. We kunnen het nog niet bewijzen, onze leerlingen zitten nu in de eerste, maar we verwachten dat meer jongeren kiezen voor doorleren. We zien alleen maar voordelen en kansen bij deze route.”

Over STO Capelle & Oostland

Sterk Techniek Onderwijs Capelle&Oostland is onderdeel van het landelijke Sterk Techniekonderwijs en ondersteunt scholen in Capelle en het Oostland, waaronder Lansingerland, bij het maken en uitvoeren van regionale plannen. Bij de doorlopende leerroute PIE gebeurt dat samen met de regio Rotterdam Zuid, waaronder het vakcollege De Hef en het Zuiderpark college vallen.