De regio’s Capelle en Oostland willen de komende periode investeren in duurzaamheid en energietransitie. Deze prioriteit zien ze als een katalysator om te komen tot sterk techniekonderwijs in de keten vmbo-mbo-bedrijfsleven-lokale overheid.

Binnen actielijn 4 ontwikkelen we een leercarrousel. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen aan een innovatief opleidingsmodel, waardoor leerlingen en ouders een verbeterd en realistisch (toekomst)beeld krijgen van de sector techniek in de regio. Er ontstaat een leercarrousel waarin beroepsonderwijs van het vmbo en betrokken (partner)bedrijven met elkaar verbonden zijn binnen geïntegreerde lesprogramma’s. Deze verbinding impliceert, dat innovaties in de sector automatisch een plek krijgen in het lesprogramma. De leercarrousel wordt toegepast in de keuzevakken techniek in de bovenbouw van alle leerwegen. Er wordt jaarlijks een regionale innovatieweek techniek georganiseerd, waarin bedrijven zich presenteren. In juli 2021 is de leercarrousel opgezet, in pilots op elke deelnemende school uitgevoerd, geëvalueerd en regulier geïmplementeerd. Na de pilots wordt een verdienmodel uitgewerkt.

Eindresultaat (2023): Per deelnemende vmbo-school is er een curriculum en programma per keuzevak, passend lesmateriaal, toetsen en examens. Jaarlijks een innovatieweek.

Activiteiten

Dit doen we door de volgende activiteiten te initiëren:

  • Ontwikkelen en aanbieden keuzevakken samen met bedrijfsleven
  • Ontwikkelen organisatiemodel leercarrousel

Organiseren van een jaarlijks terugkerende innovatieweek

Bij het keuzevak “techniek” combineren de leerlingen van Melanchthon Berkrode het schoolse leren met het leren in de beroepspraktijk. De leerlingen volgen het zogenaamde hybride onderwijsmodel. Daarbij volgen ze de theorie op school en leren ze bij een bedrijf de praktische vaardigheden.

Inmiddels hebben 8 leerlingen hun theorie op school gehad voor de keuzevakken: “Tegelzetten” en “Hout & Meubelverbindingen”. Op maandag 10 januari zijn de leerlingen gestart bij het bedrijf SPB in Waddinxveen. Na een rondleiding in het bedrijf, kregen ze een stukje werkvoorbereiding om vervolgens praktisch aan de slag te gaan. Door de samenwerking met het bedrijfsleven hebben leerlingen meer keuzemogelijkheden en ervaren ze de sfeer op de werkvloer. Hierna gaan ze nog 6 keer naar het bedrijf en ronden het gekozen keuzevak af.