Net als alle scholen heeft het IJsselcollege te maken met de beperkingen van het “Coronatijdperk”. De naam COVID-19 lijkt een befaamd smeermiddel in de garagewereld, maar in de praktijk is het een ontwrichtend virus dat de maatschappij in z’n greep houdt.

Om het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden hebben de docenten in de afgelopen periode online lessen verzorgd. Alle leerlingen beschikken in principe over een laptop en konden dus thuis het onderwijs volgen. Er is hiervoor een aangepast rooster gemaakt. Om ook zicht te houden op het welzijn van de leerlingen hebben de mentoren éénmaal per week contact met hen en voor de leerlingen in kwetsbare situaties is er de mogelijkheid om op school te komen werken. Het pad van het online lesgeven kent uiteraard ook vele obstakels, maar toch houd je hiermee de leerlingen gefocust op de school.

Praktijk via de laptop

Door de docenten Mobiliteit & Transport is voornamelijk theoretisch onderwijs verzorgd. Echte praktijk is lastig middels een laptop. En toch, met gebruikmaking van IDL’s (interactieve digitale leermiddelen) is het mogelijk om leerlingen te laten oefenen met gereedschap, machines en elektronische systemen. Voorbeelden hiervan zijn het instellen van een balanceerapparaat, het doen van metingen met een schuifmaat, een schroefmaat of een refractometer.

STO-activiteiten

Vanuit de actielijnen van onze techniekregio wordt hard nagedacht over activiteiten die ondanks de Coronabeperkingen doorgang kunnen vinden. Het IJsselcollege gaat in ieder geval door met de ontwikkeling van modern techniekonderwijs in de onderbouw. We proberen om voor de zomervakantie grote stappen te zetten om aantrekkelijk techniekonderwijs te bieden voor jongens en meisjes. Daarnaast gaan we met de bedrijven in gesprek, om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de stages voor leerlingen alsnog te organiseren. We blijven zeker werken aan de doorlopende leerroutes met het Techniek College Rotterdam. Deze werkgroepen kunnen mogelijk prima online met elkaar in gesprek blijven. Verder zullen we met de bedrijven gaan verkennen of er mogelijkheden zijn voor de docenten om stages te lopen. Het verzorgen van technieklessen aan de basisschoolleerlingen is de afgelopen periode helaas helemaal stil komen te liggen. Nu het primair onderwijs weer is opgestart, kunnen we kijken of er tijd en ruimte is om daar ook weer iets te doen aan techniekonderwijs.

Voortgezet Onderwijs-scholen weer open

Binnenkort zullen ook de scholen voor voortgezet onderwijs weer opengaan en zullen we manieren moeten vinden om op een aangepaste en verantwoorde wijze de leerlingen onderwijs te bieden. Het blijft keihard werken, maar we weten waar we het voor doen.

Naar nieuwsoverzicht