De regio’s Capelle en Oostland willen de komende periode investeren in duurzaamheid en energietransitie. Deze prioriteit zien ze als een katalysator om te komen tot sterk techniekonderwijs in de keten vmbo-mbo-bedrijfsleven-lokale overheid.

Er is in deze regio’s, evenals in de regio Rijnmond, een grotere vraag naar technisch personeel dan de opleidingen aan kunnen. De regio kent voor de komende jaren een tekort aan technische arbeidskrachten en technische opleidingen kunnen de vraag uit de markt niet aan.

Ook de vervanging en opleiding van leraren en de modernisering van de opleidingen, het lesmateriaal en het materieel is belangrijk en hard nodig. Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheid moet versterkt worden. Dit biedt kansen als het gaat om het vergroten van de instroom van leerlingen, het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en het verminderen van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten van docenten techniek.

In dit plan werken drie vmbo-scholen samen met een school voor praktijkonderwijs, drie mbo-instellingen, de gemeenten in de regio en het bedrijfsleven. Gezamenlijk gaan de partijen aan de slag met vier prioriteiten. Het draait daarbij om het versterken van de instroom in techniek, het versterken van de doorlopende leerlijnen van de technische profielen, professionalisering van docenten en van het onderwijsbedrijf, met een innovatief opleidingsmodel.

In alle actielijnen is steeds extra aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Door kennismaking met deze nieuwe technologieën vergroten we de belevingswereld van de leerlingen, geven we een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en verbeteren we de aansluiting met de arbeidsmarkt.