Omschrijving werkzaamheden bedrijf

  • Leer / werk mogelijkheden
  • Stagemogelijkheden
  • Actief in actielijn(en) (aanklik mogelijkheid)
   • Versterking instroom techniek onderwijs
   • Doorlopende leerlijnen
   • Professionalisering docenten
   • Innovatie en een hybride onderwijsmodel