Even voorstellen: Rian van Noord

Sinds 16 jaar ben ik als zelfstandige actief voor diverse projecten op het gebied van promotie van techniek en technologie bij de jeugd en professionalisering van docenten met focus op po t/m mbo in de regio Zuid-Holland.

In de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven vind ik het belangrijk elkaar te kennen, bij elkaar binnen te kijken om  van elkaar te leren en te inspireren.

Weten wat er speelt in het onderwijs en weten welke technologische ontwikkelingen en innovaties er in het bedrijfsleven zijn en eraan komen.

Daarin wil ik graag docenten meenemen en hen uitnodigen de vernieuwingen in de techniek te leren kennen. En mogelijk willen medewerkers uit het bedrijfsleven hun kennis komen delen op scholen, door bijvoorbeeld gastlessen te verzorgen en/of keuzevakken mee te helpen ontwikkelen of zelfs als hybride docent aan de slag te gaan.

Daarvoor ga ik me dit schooljaar inzetten!