Evaluatiebijeenkomst Sterk Techniekonderwijs regio Capelle en Oostland

Tijdens de evaluatiebijeenkomst van Sterk Techniekonderwijs van de regio Capelle&Oostland evaluatie hebben we mooie gesprekken mogen voeren met onze partner bedrijven en docenten. Onze actielijnvoorzitters namen de gasten mee in de resultaten van verschillende activiteiten. Deze omvatten onder andere de Techniek Belevingsdagen voor kinderen in groep 7, 8 en 1e jaars van het voortgezet onderwijs, de doorlopende leerroute PIE, de Inspiratie en Innovatieweek voor docenten en het hybride leren door de praktijk van de keuzevakken af te ronden bij bedrijven.

Na de gesprekken hebben we een rondleiding gehad van één van onze stuurgroepleden, Wietze Koning, Productie Manager bij Stinis. Hij was enthousiast als altijd en vertelde vol passie over zijn inzet voor samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Hij benadrukte het belang van het betrekken van onze jongeren bij deze samenwerking, zodat ze goed voorbereid zijn op een veelbelovende toekomst. Dit was een belangrijk punt: “Laten we de jongeren ook een stem geven en ze laten meedenken.”

De notulen van deze bijeenkomst hebben we samengevat in deze tekening.