In alle beleidslijnen is steeds extra aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Door kennismaking met deze nieuwe technologieën vergroten we de belevingswereld van de leerlingen in deze regio en geven we een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs. De actielijnen dienen als kader voor de uitwerking en aansturing van de activiteiten.

Binnen actielijn 2 verbeteren we de samenwerking vmbo-mbo en zorgen we voor een passende (goed aansluitende) leerweg binnen de profielen PIE, BWI, MVI en M&T. Zo verbeteren we de aansluiting van de keuzevakken in het vmbo aan de keuze van de opleiding op het mbo en streven we naar een gezamenlijk vierde en vijfde leerjaar vmbo/mbo. We zorgen ervoor dat leerlingen hun mbo-2 diploma kunnen halen op het vmbo (onder verantwoordelijkheid van het mbo).

Eindresultaat (2023): Verbeterde samenwerking vmbo-mbo door een doorlopende leerroute, met daarbinnen een gezamenlijk vierde leerjaar vmbo/mbo.

Activiteiten

Een deel van de activiteiten vinden ieder jaar plaats, een ander deel van de activiteiten vindt een keer in de twee jaar plaats en een aantal activiteiten heeft alleen plaatsgevonden in het startjaar 2020.

  • Samenwerking vmbo-mbo
  • Ontwikkelen passende keuzevakken
  • Ontwikkelen van een gezamenlijk (vmbo-mbo) leerjaar 4
  • Verbeteren aansluiting op de arbeidsmarkt
  • Ontwikkelen van een programma gericht op veiligheid en veiligheidseisen.
  • Opstellen van een LOB-programma en kennismakingsprogramma gericht op instroom

Op het Comenius Beroepsonderwijs zijn we dit jaar gestart met de Doorlopende Leer Route (DLR) VMBO – MBO. Al vanaf de start van het vakcollege, nu bijna 10 jaar geleden, was het de wens van Jan de Jong, docent op het Comenius, dit te realiseren. De doorlopende leerroute VMBO – MBO houdt in dat de  leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg bij ons voor het profiel Produceren Instaleren en Energie (PIE) kiezen, in één keer doorgaan naar MBO niveau 2. Ze kiezen aan de hand van de keuzevakken de uitstroom richting op MBO niveau 2.  Afgelopen jaar hebben we de DLR Constructiewerker uitgewerkt en dit jaar gaan we aan de slag met de DLR’s elektro- en installatie techniek.

Binnen een DLR halen de leerlingen hun VMBO basisberoepsgerichte leerweg diploma PIE op het Comenius College en stromen ze ‘geruisloos’ door naar de MBO opleiding Constructiewerker niv. 2. In dit hele proces is er een nauwe samenwerking tussen het VMBO en het  MBO. De leerlingen gaan een deel van de vakken volgen op het Techniek College Rotterdam, zodat de overgang van VMBO en MBO minder heftig is. Voordeel hiervan is dat ze wennen aan de manier van lesgeven op het MBO en dat ze de locatie en de lesgevende docenten leren kennen. We verwachten hierdoor minder uitval van school. Daarnaast zijn onze bedrijfspartners binnen Sterk Techniekonderwijs nauw betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van de DLR. Zonder bedrijfsleven kunnen wij dit niet mogelijk maken.

Het bijzondere van deze DLR is dat er samengewerkt wordt met verschillende VMBO’s uit verschillende STO-regio’s. Naast Jan werken Ries Atteveld, docent van VMBO  “de Hef” en  Eric de Bruin, docent en Ben Weenink van “Techniek College Rotterdam” o.l.v. John van Dongen, projectleider, samen aan deze DLR.  Om inhoud te geven aan de DLR Constructiewerk is er een top 5 werkstukken gemaakt. Eén van de werkstukken is de step. Daar zijn de leerlingen inmiddels enthousiast aan begonnen. Aan de hand van een dik pakket werktekeningen maken ze stuk voor stuk alle onderdelen, om vervolgens deze onderdelen aan elkaar te lassen. Het zogenaamde  balhoofd (draaipunt van de voorvork) moet eerst precies op maat gedraaid worden zodat de lagers goed passen. Tenslotte moeten de banden om de wielen worden gelegd en de wielen in de step gemonteerd.

Dat de ambitie hoog ligt is meteen duidelijk, want het werkstuk is beslist niet eenvoudig voor de leerlingen. De eerste steppen krijgen langzaam vorm.