Diplomering eerste studenten van de Doorlopende LeerRoute (DLR PIE)

Het is zover! De eerste studenten uit de DLR-PIE hebben hun mbo-examens niveau 2 afgelegd of gaan dat in de eerste weken van het volgend schooljaar doen en ontvangen nu of in oktober  hun diploma.

We zijn ontzettend benieuwd naar de volgende stappen die deze studenten zullen zetten. De DLR-PIE opleiding is opgezet om de doorstroom naar de technische sector te bevorderen. Met enthousiasme hebben docenten, directies en bedrijven samengewerkt, gebruikmakend van de mogelijkheden die het Ministerie van Onderwijs biedt, om drie nieuwe technische opleidingen te ontwikkelen.

Onder de vlag van “Sterk Techniek Onderwijs” (STO) zijn we in het schooljaar 2021/2022 gestart met als doel de technische industrie te behouden door meer afgestudeerden met een technische opleiding. Leerlingen uit leerjaar 3 van profiel PIE van het Comenius College, RVC de Hef en het Zuiderpark College startte met deze opleiding en konden in leerjaar 4 kiezen voor de afstudeerrichtingen Elektrotechniek, Metaaltechniek of Installatietechniek bij het Techniek College Rotterdam.

Wat maakt deze opleidingen bijzonder?

Het docententeam van vmbo en mbo hebben samen een geïntegreerde opleiding gecreëerd, waarbij de vmbo-opleiding PIE naadloos overgaat in de mbo-opleiding. Hierdoor ontstaat er een doorlopend traject zonder onnodige herhalingen waardoor de leerlingen/studenten die dat aankunnen meer ruimte hebben voor verdieping. Dit leidt ertoe dat leerlingen tijdens de opleiding meer uitgedaagd worden en bewuster kiezen voor hun opleidingsroute.

Hoe gaaf! Meer leerlingen in de techniek!

Naast het behalen van hun vmbo-diploma in leerjaar 4, ronden de studenten ook het basisdeel van hun mbo-niveau 2 opleiding af. Vervolgens kunnen ze kiezen uit:

• Verdergaan in de techniek met een andere afstudeerrichting.
• Doorstromen naar leerjaar 2 mbo niveau 3.
• Overstappen naar een andere branche en mogelijk verder studeren.

Van de eerste groep van 25 studenten gaan 22 door in de techniek, waarvan 14 de komende weken hun DLR kunnen afronden. Proficiat aan deze toppers en aan het docententeam dat deze nieuwe opleiding heeft vormgegeven. Samen hebben jullie het gefikst!

“Wij, docenten vmbo en mbo en alle andere betrokkenen feliciteren deze kersverse mbo-ers met hun behaalde resultaten en wensen hen veel succes met hun vervolgkeuzes!”

En nu verder?

De afgestudeerden zullen gaan werken en/of een niveau 3 opleiding volgen.
Ondertussen bereiden de docenten zich voor op de volgende groep van 58 leerlingen uit leerjaar 4 vmbo, die nu hun keuze moeten maken tussen doorgaan in de DLR of een andere route. In leerjaar 3 van het vmbo zitten nu 140 PIE-leerlingen in de DLR. Docenten, begeleiders en coördinatoren, nogmaals gefeliciteerd met dit prachtige succes!